Get Adobe Flash player

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać urządzenia rejestrujące, oraz stosowania tych urządzeń przez podatników, zostały ściśle określone terminy dokonywania okresowych przeglądów urządzeń fiskalnych. Muszą być one wykonywane obowiązkowo, przez właściwy serwis, co najmniej, co 24 miesiące. Za dotrzymanie terminu przeglądu odpowiada podatnik – właściciel urządzenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2000 r., jeżeli podatnik nie dokona w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis może zostać zobowiązany do zwrotu ulgi udzielonej z tytułu zakupu kasy / drukarki rejestrującej.

W świetle obowiązujących przepisów, serwis urządzeń fiskalnych może świadczyć wyłącznie wyznaczona przez producenta firma posiadająca autoryzację i przeszkolenie w zakresie świadczenia serwisu. Każdy serwisant powinien legitymować się identyfikatorem (ze zdjęciem), na którym umieszczona są: data ważności oraz zakres posiadanych uprawnień.

 

OKRESOWY PRZEGLĄD KASY LUB DRUKARKI FISKALNEJ FIRMY POSNET   -

na okres 1 rok - 139,60 PLN + ewentualny koszt dojazdu do Klienta

na okres 2 lat – 236,10 PLN + ewentualny koszt dojazdu do Klienta

 

Przypomnienie o konieczności dokonania okresowego przeglądu urządzenia fiskalnego drogą telefoniczną lub mailową.

GRATIS !! Po uprzednim podaniu niezbędnych danych przez Klienta !